Urban

Byer verden over står i dag overfor en rekke utfordringer, som klimaendringer og økende urbanisering. Derfor er fagområdet Urban Design mer aktuelt enn noensinne. Hvordan kan man skape en funksjonell, pen og grønn by som ikke bare er brukbar i dag, men bærekraftig i morgen?

Spesialister på byutvikling
Arkitema Architects har et faglig sterkt, ungt og dynamisk team, Urban, som har spesialisert seg på byutvikling og landskapsarkitektur gjennom de siste 45 årene.

Teamet har en betydelig faglig innsikt i og erfaring med prosesser som muliggjør planlegging og utvikling av en bærekraftig by. Det er et engasjert team som har faglig bredde, innsikt og innovativ styrke til å løse byens store utfordringer, som klimatilpasning, tilflytting og boligpolitikk.

Arkitektoniske løsninger for fremtidens by
Urban Design utvikler brukervennlige og robuste byrom som gjør byen til et bedre sted, både estetisk, funksjonelt, sosialt og miljømessig. Vi har fokus på å skape opplevelser i byrommet og fremme fellesskap, samhandling og mangfold blant innbyggerne.
Vi jobber med landskapet rundt prosjektene våre for at det skal oppstå optimale sammenhenger mellom bygningenes rom og funksjoner, landskapet og de større bymessige sammenhengene. Vi etterstreber en dynamisk og målrettet arbeidsprosess ut fra vår kunnskap om behovet for tverrfaglig samhandling mellom de tradisjonelle faggruppene, for å kunne utvikle fremtidssikre svar på den moderne byens stadig mer komplekse problemstillinger.

En involverende prosess med unike løsninger
Arkitema Urban er alltid i tett dialog med byens interessenter – fra bruker til byggherre og kommune – for å sikre lokal forankring og forståelse for de sammenhengene prosjektet inngår i. Det betyr at løsningene våre alltid er tilpasset prosjektets rammer, beliggenheten og hver enkelt bruker.