CERES-GRUNDEN

En ny bydel i Aarhus

Tanken bak landskapsplanen for Ceres-grunden er en tolkning av elvelandskapet som møter og smelter sammen med både den landlige hagen og den industrielle byen.  Den nye bydelen åpner seg derfor både mot byen og på den andre siden mot elvelandskapet.

Planen for bydelens byrom kan deles inn i tre områder: gaterom, åpne plasser og det grønne nettverket. Bearbeidingen understøtter her de ulike områdenes spesifikke egenskaper og skaper sammenheng med byen.

Inntrykket av et komplekst og historisk område støttes gjennom belegningen. Det er bydelens gulv.  Asfalt med felt av de opprinnelige belegningssteinene formidler en følelse av en bydel med løpende utvikling og forandring. De forskjellige belegningene deler også området inn i mindre deler og danner arealer for de ulike funksjonene. Dette er med på å danne bydelens nye byrom.

For å oppnå en helhetlig sammenflettet tilgjengelighet og sirkulasjon legges et nettverk av stier utover landskapet og parken. Et stisystem som gir tilgang til hele området, slik at dalområdet og elven Århus Å kan oppleves året rundt.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Ceres-grunden, Aarhus
År: 2013
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design