JESSHEIM HELHEDSPLAN

Nettverksbydel med solid landskapsidentitet

Helhetsplanen for en ny bydel på Jessheim er et visjonært bud på byutviklingsmulighetene i området omkring Oslo Lufthavn Gardermoen.

Forslaget tar utgangspunkt i Jessheims spesielle kvaliteter og store utviklingspotensial og foreslår en strategi for hvordan byen kan styrke sitt samhold og attraksjonsverdien som grønn boligby. Den grønne boligbyen skapes ved å øke områdets landskaps-, by- og rekreasjonsegenskaper. Strategien viser hvordan et sammenhengsskapende nettverk av fritidsområder, byrom og grønn infrastruktur binder sammen byens nye og eksisterende kvartaler og dermed skaper verdifulle steder i byen. Samtidig skapes en strategi for tiltak som gjør det morsommere, sunnere, tryggere og mer lekende og utfordrende å bo i bydelen.

Gystadmarka struktureres med en rasjonell infrastruktur og en rekke byggefelt som gjennomskjæres av grønne parkområder. Grønne parkområder fungerer som samlende og strukturerende rom for hele bydelen og åpner for realiseringen av en ny bydel med fokus på nettverk, fellesskap og bærekraft. Den eksisterende skogen bevares og struktureres for å skape rom, landskapskvalitet og skala til de første etappene. Skogen vil danne grunnlaget for fritidsområdet som på sikt skal binde området sammen. De ulike landskapsegenskapene integreres i utviklingen av de enkelte områders typologi, slik at deler av bydelen får skogspreg, mens andre fremstår som sjø- eller englandskap. Landskapstypene gir de ulike stedene identitet og gjør bydelen variert og mangfoldig.

Prosjektet er gjort i samarbeid med det norske arkitektbyrået Nordic.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Gystadmarka, Jessheim, Oslo, Norge
År: 2012
Omfang: Konkurrence om helhedsplan for ny bydel, ca. 1300 boliger og 70 000 m2 erhverv
Arkitekt: Arkitema  Architects og Nordic
Landskap: Arkitema Urban Design og Nordic
Premiering: 2. plads i international arkitektkonkurranse