Nya Hovås - Brf Boulevarden

Parallelloppdrag om ny bydel i Hovås ved Gøteborg

Arkitema Architects har utviklet en byplan for den nye bydelen, Nya Hovås – BRF Boulevarden, i Hovås ved Gøteborg. Modellen beskriver områdets nåværende verdier, visjonen for bydelen samt den strategiske utformingen av strøk, plasser og bebyggelse.

Området er i dag preget av den viktige handelsplassen ORIGO-huset, gjennomfartsgaten Billdalsvägen med avkjøring til hovedveien mot Göteborg C og det omkringliggende landskapet med viktige landemerker som Krogabäcken. Nya Hovås ligger i gå-og sykkelavstand til attraktive naturområder og havet.

Vi foreslår en hovedidé der tre strategisk plasserte strøk forbinder bydelen på tvers av den trafikkerte Billdalsvägen. Hvert strøk har sitt tema; et parkstrøk, et urbant strøk og et aktivt strøk. Temaet styrer utformingen av lyssetting og byrom, og bydelen deles ut fra disse temaene inn i en rekke åpne kvartaler som skaper private, halvprivate og offentlige byrom. Gatene strekker seg fra fasade til fasade med belegning og en urban utforming som signalerer møtested fremfor gate. Rekkehus, boliggårder og -blokker i ulike høyder og materialer former byrommet til behagelige oppholdsplasser.

ANNA SCHLYTER
Associate, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef LIVING
Tlf. +46 739 229 625

Fakta

Adresse: Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg, Sverige
År: 2013
Omfang: ca. 80 000 m2 boliger og ca. 10 000 m2 erhverv
Byggherre: HSB Göteborg og Next Step Group AB
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design