Nye plasser rundt LEGO House i Billund

I området rundt LEGO House i Billund, LEGOs nye flaggskip og besøkssenter, utvikler Arkitema Architects tre nye plasser. Plassene danner til sammen et byrom sentralt i Billund som både fungerer som en naturlig forlengelse av opplevelsen i LEGO House og som et samlingspunkt for lokalbefolkningen i byen.

De tre plassene, Ankomstpladsen, Byens Plads og Ved Bækken, har sin egen funksjon og uttrykk, men bindes sammen av et gjennomgående underlag av lyse, støpte betongelementer som er inspirert av den lyse kvartssanden, et unikt kjennetegn for naturen som omgir Billund.

Ankomstpladsen er den primære inngangen til LEGO House og et uformelt oppholdssted, mens Byens Plads blant annet kan fungere som et nytt lokalt samlingssted med plass til forskjellige aktiviteter og arrangementer. På plassen Ved Bækken er naturen det sentrale elementet. Her starter Billund Bæk, som snor seg gjennom området og skaper en opplevelsesrik bynatur.  

Lek er et gjennomgående tema i byrommene, som i et samspill med LEGO House vil appellere til fantasien og utfordre motorikk og sanser. Med utgangspunkt i LEGO-brikken utformes byrommenes underlag med nivåforskjeller, forskyvninger og skrånende flater, der det også blir aktiviteter og vannlek med det naturlige regnvannet.

Arkitema Architects er totalrådgiver for prosjektet og samarbeider med Niras, Active Institute og Antje Backhause Gruppe F som underrådgivere. 

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Gammelbro, Billund
År: 2016-2017
Omfang: 10.000 m² 
Bygherre: Billund Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Præmiering: 1. præmie i åben projektkonkurrence
Underrådgivere: NIRAS, Antje Backhaus Gruppe F., Active Institute