SKEPPSBRON STOCKHOLM

Arkitema ble i 2009 invitert til å delta i en konkurranse om en ny utforming av Stockholms historiske ansikt, Skeppsbron i Gamla Stan.

En av de viktigste utfordringene i dette prosjektet er å skape et innbydende sted som får besøkende og daglig forbipasserende til å føle seg velkommen i Skeppsbron. I forslaget legger vi derfor stor vekt på å gjøre området dynamisk og skape en plass som innbyr til variert og uformell bruk. Skeppsbron skal fungere optimalt både for cruiseturister, dagsbesøkende, arrangementsgjester og for en alminnelig stockholmers bruk av stedet som rekreasjonsområde.

I forslaget har vi derfor løftet kainivået litt for å skape både et sentrum for cruiseturistene og en åpen amfiscene. Disse to nye byrommene er med på å oppfylle de kravene som Stockholm har til utformingen av Skeppsbron som et rekreativt og eventbasert byrom for besøkende og fastboende. Gamla Stans karakteristiske fasaderekker blir igjen en av Skeppsbrons hovedattraksjoner ved at de eksisterende pakkhusbygningene fjernes. Ved å ta bort bygningene gjenopprettes den historiske bydelens betydningsmessige tilknytning til havnen. I dag består Skeppsbron i stor grad av dominerende veibaner, og alt foregår på bilistenes premisser. Med forslaget vårt vil vi skape en mer variert, representativ og opplevelsesrik strekning der trafikken inngår som et element – men ikke det dominerende elementet.

Vi skaper en homogen belegningsflate som spenner fra kaikanten til Gamla Stans fasader: et ensartet gulv for Skeppsbron og en flott, presentabel base for den historiske bydelen.

JØRGEN BACH
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adresse: Skeppsbron, Stockholm
År: 2009-2010
Omfang: 28 000 m2
Byggherre: Stockholm Havn
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design