Urban fortetning av Fornebu

 

Fornebu har en særlig posisjon i Norges historie da det var Oslo sin hovedflyplass fra 1939 frem til Gardermoen overtok i 1998 og Fornebu startet opp transformasjonen til en ny bydel i Bærum. Unik natur og sjønære verdier, med nye bygg som boliger, kontorer og institusjoner, skole og barnehager skal utgjøre den fremtidige byen, med stedets særegenheter, klang og atmosfære.

Vi bygger tilhørighet ovenpå det stedet gir oss og skaper et særpreg som ikke skal være en kopi av Oslo eller Hamburg. Det nye prosjektet skal være en katalysator og en modell på hvordan fysiske barrierer kan brytes ned i nye forbindelser og skape nettverk og synergier mellom rommene og funksjonene som finner sted. Her er det sterke koblinger mellom menneskene, stedene, ressursene, kulturen og byens attraksjoner. 

I den fremtidige utviklingen vil det bli vesentlig å jobbe aktivt med variasjoner av sosiale møteplasser som fleksible rammer for det sosiale livet; fra det uformelle møte tvers over gaten, til når man ønsker å gjøre noe sammen med gode venner eller kollegaer.

Prosjektområdets plasser og rom skal utformes som mulighetsrom, som beboere kan integrere i og med. Fremtidens byrom på Fornebu skal være drevet av hverdagen der byrommene skal understøtte de daglige aktivitetene. Det bør også foregå en stedsutvikling fremfor prosjektutvikling der bydelene bør tilpasses hver unike omstendighet.

Per-Olav Hagen
Associate
Forretningsområdesjef Urban
Tlf. +47 9115 7327
HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Fornebu, Bærum Kommune
År: 2016
Omfang: 220.000 m2
Byggherre: Bærum Kommune
Arkitekt/Landskap: Arkitema Architects
Ingeniør: MOE