VIBEENGSKOLEN - LANDSKAP

Lek- og læringslandskap for skolen og byen

Landskapet i tilknytning til Vibeengskolen utgjør et omfattende lærings- og aktivitetsområde. De ulike aktivitetsmulighetene i det 42 000 m² store området er for både barn, ungdom og voksne og gjør dermed skolen til et nytt samlingspunkt for hele lokalbefolkningen.

Vibeengskolens lærings- og aktivitetsområde er et banebrytende forsøk på å kombinere innendørs skoleundervisning med utendørs læringsmiljøer, som like gjerne kan brukes av idrettslag som aktive privatpersoner til trening, lek og sosialt samvær.

Skolen oppføres i den sentrale delen av området. Det blir et bygg med sju fløyer som skaper en rekke mindre overgangssoner mellom skole og selve utearealet. Overgangssonene gjenspeiler de faglokalene som ligger nærmest. Det lages derfor kjøkkenhage utenfor matlagingslokalet og et trearbeidsområde utenfor sløydlokalet. I tilknytning til idrettshallen etableres det et urbant aktivitetsanlegg med tre mindre ballbaner med ulik størrelse og underlag. Aktivitetsanlegget utstyres med lys, slik at ballbanene kan brukes døgnet rundt hele året. Anlegget inkluderer en 60 meter lang løpebane, sandkasse og husker til både barn og voksne samt en hinderløype for de yngste barna.

Det etableres en lysthage med epletrær og eksotiske treslag, petanquebaner og forskjellige rekreasjonsmuligheter. På den store sletten blir det anlagt en sirkelformet gressbane på 65 meter i diameter. Gressbanen kan brukes til mindre fotballbaner og til krolf – en nytt spill som kombinerer krokket og golf. Ved sletten anlegges det en BMX-bane, mens selve slettens skråning utstyres med balansebommer, løyper for motorisk trening og klatrenett.

Dessuten oppføres det tre separate aktivitetsområder/læringsstasjoner: "Verkstedet", som er et overdekket uterom for trearbeid og speideraktiviteter, "Badebroen" med et overdekket oppholdssted og en flytebro på regnvannsbassenget samt "Skjulet", en nytolkning av den historiske utendørs kroppsøvingsplassen. Kroppsøvingsplassen kan brukes både til styrketrening for voksne og til skolens kroppsøvingsundervisning.

Skolens aktivitets- og læringslandskap er utviklet i nært samarbeid med skolens brukere og den kommunale ledelsen. Videre har det gjennom hele prosjektforløpet vært en tett dialog med Lokale og Anlægsfonden, som har støttet prosjektet med 2 millioner kroner.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Haslev, Midt Sjælland
Omfang: 6 430 m² bygning, 42 000 m² landskap
Byggherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Cenergia
Øvrige samarbejdspartnere: Pædagogisk konsulent Malou Juelskjær
Ibrugtagning: 2013