Utdanning

Kunnskap og innovasjon er blant Skandinavias viktigste ressurser, noe som gjør læring til en helt essensiell del av samfunnet vårt. I Arkitema Architects mener vi derfor at en våre mest sentrale oppgaver er å skape best mulige arkitektoniske rammer for læring.

Arkitektur som gir lærelyst
Arkitema Utdanning utvikler og oppfører undervisnings- og forskningsbygg for mennesker i alle aldre – fra daginstitusjoner og barneskoler til videregående skoler, høyskoler og universiteter. Alt med ett bestemt fokus: å sikre gode utdannings- og forskningsmiljøer som støtter den underliggende visjonen samtidig som de er funksjonelle, fleksible og inspirerende.

Innsikt, innovasjon og kreativitet
Vi bruker vår kreativitet, faglige kompetanse og erfaring til å designe læringsmiljøer som gir lærelyst. Det å utvikle og oppføre et moderne utdanningsbygg krever god innsikt i komplekse organisatoriske rammer, lover, regler og normer. I Arkitema Utdanning legger vi stor vekt på å designe bygg som utnytter både menneskelige ressurser, energiressurser og økonomiske ressurser optimalt på både kort og lang sikt. Det innebærer at utdanningsbygget ikke bare blir et godt læringsmiljø, men også et økonomisk og energimessig bærekraftig bygg.

Et godt utdanningsbygg begynner med brukerne
Et godt utdanningsbygg er først og fremst et produkt av studentene, underviserne og forskerne som sammen skaper kulturen, fagligheten og verdiene. Vi kombinerer brukernes behov og visjoner med våre egne erfaringer og faglige kompetanse, og skaper på den måten et fremtidssikkert, estetisk tiltalende og velfungerende læringsmiljø. Samtidig er vi opptatt av å utvikle utdanningsbygg der verdien for brukerne, byggherren og samfunnet kan ses som en optimal helhet.

Arkitema Utdanning samarbeider med landskapsavdelingen vår, Arkitema Urban, om å skape best mulige rammer for utdanningsbygget som helhet.

Les mer om Arkitema Urban.