BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE

Bardufoss videregående skole i Troms er et prosjekt som utvikles i samarbeid mellom byggherre, entreprenør NCC samt ingeniører og arkitekter. Skolen er disponert ut fra ønskene i byggeprogrammet og de muligheter og prioriteringer som man i fellesskap har kommet frem til gjennom nevnte samarbeid.

Skolen er bygd opp ut fra et kompakt og energioptimalisert volum med passivhusstandard. Bygget er organisert i tre etasjer, disponert ut fra et effektivt rundgangsystem som sikrer fleksible og rasjonelle bevegelsesmønstre i bygget. Alle dagslyskrevende funksjoner er plassert ved byggets fasader. I midten av bygget finner vi flere sentra med tekniske og støttefunksjoner, grupperom, auditoriefunksjoner og et stort, felles torg med bibliotek.

Til sammen utgjør bygget et praktisk læringsunivers av mange ulike romtyper der undervisningsaktivitetene kan foregå på mange nivåer og med forskjellige deltakere - auditorium, teori- og verkstedlokaler og en rekke mindre gruppe- og individbaserte fasiliteter plassert i kantinen, biblioteket med sidetrapper, i mindre gruppesoner/grupperom og i små nisjer rundt omkring i bygget.

Bygget skal stå ferdig ved utgangen av 2016.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adresse: Rustadhøgda på Bardufoss, Målselv
År: 2014-2017
Omfang:
7 500
Byggherre: Troms Fylkeskommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: COWI, Solhaug
Totalentrepr.: NCC
Premiering: Vinder af tilbudskonkurrence