DET LILLE UNIVERS

Det lille Univers er en daginstitusjon, bestående av fem barnehagegrupper med hver 22
barn og fem vuggestuer med hver 12 barn samt tilhørende utearealer med lekeplass.
Institusjonen rommer i alt 170 barn og 34 ansatte. I tillegg ko mmer en utflytterbarnehage,
for 50 barn og 6 voksne (disse transporteres til/fra sitt daglige oppholdssted
utenfor byen).

Bygningen har tre etasjer og er utformet som en enkel langstrakt bygning, lagt med
ryggen mot metroen som en skjerm for utearealene. Lekeplassen er utformet som
et samlet rom inndelt i mindre soner med forskjellige aktiviteter og med varierende
utforming, tekstur og stemninger. Da tomtearealet er relativt trangt er det dessuten
lekeplass på øverste etasje. Dette som et tillskudd til lekeplassen på terrenget.
Ved valg av fasademateriale og utforming er det tilstrebet å skape en bygning som i
størrelse og proportioner tilsvarer skalaen på omgivelsene. Bygningen er kledd med
sedertre som gir et imøtekommende utseende og samler institusjonen i en enkel form.

Det lille univers er oppført, så det oppfylder Energiklasse 2 og er supplert med solceller
og mose på taket.

Se film om Det lille univers her

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Nordre Digevej 2, København S 
År: 2011 
Omfang: Bygning 1 770 m², udeareal 1 700 m² 
Byggherre: Københavns Ejendomme 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen A/S