DTU LYNGBY - BYGNING 101 VIDENSCENTER

Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby rommer 10.000 studenter og medarbeidere.
De eksisterende bygningsstrukturene er fra 1960-tallet, designet av Eva og Niels Koppel.
Anlegget fremstår derfor i dag foreldet og skal gradvis fornyes.
Prosjektet omfatter en nyutvikling av DTUs sentrale bibliotek og kantine i anleggets hovedbygning (Bygning 101). Formålet med prosjektet var å utvikle nye og tidsriktige læringsmiljøer, hvor kunnskapssenteret er et nytt og inspirerende tyngdepunkt på Campus, preget av sitt markante spesialdesignede inventar.

Kunnskapsscenteret er utformet rundt et hevet platå med en stor info-skjerm. Dette er
kunnskapssenterets kommunikasjonsscene, der utstillinger og informasjon løpende skifter.
Rundt dette er etableret en rekke møbler i sterke signalfarver, med informasjon fra DTUs
mange studie- og forskningsenheter samt fra studentorganisasjonene mm. Møblene er
samtidig en del av det helhetlige studiemiljø, de skaper rom og kan anvendes til opphold
og studieaktiviteter.

Samarbeidet mellem DTU og Arkitema omfatter intensiv brukermedvirkning i utviklingsprosessen.Arkitema har bistått som totalrådgiver for oppgaven og har forestått bygningsmessig prosjektering samt utvikling og innkjøp av inventar.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Anker Engelundsvej 1, Kgs. Lyngby
År: 2013
Omfang: ca. 1000 kvm
Byggherre: Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service Institutter
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Moe & Brødsgaard