DTU LYNGBY - BYGNING 421 AUDITORIEBYGNING

Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby rommer 10.000 studenter og medarbeidere.
De eksisterende bygningsstrukturene er fra 1960-tallet, designet av Eva og Niels Koppel.
Anlegget fremstår derfor i dag foreldet og skal gradvis fornyes.

Prosjektet omfatter en fullstendig renovering av bygning 421 med nyutviklede auditorietyper
tilpasset moderne undervisningsformer og et nytt studieområde med nyutviklet
spesialinventar, som understøtter studentenes behov.

Det tradisjonelle undervisningsbygget er her forvandlet til et moderne teknisk universitet
med gode sosiale læringsmiljøer. Auditoriene kan nå benyttes både i forbindelse
med en tradisjonell enveis undervisning og moderne og prosjektorienterte undervisningssituasjoner med dialog og gruppearbeid.

Samarbeidet mellem DTU og Arkitema omfatter intensiv brukermedvirkning i utviklingsprosessen. Arkitema har bistått som totalrådgiver for oppgaven og har forestått
bygningsmessig prosjektering samt utvikling og innkjøp av inventar.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Anker Engelundsvej 1, Kgs. Lyngby
År: 2012
Omfang: ca. 1500 kvm
Byggherre: Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service Institutter
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Moe