Energi- og teknologibygning, Universitetet i Bergen

Energi- og teknologibygget (EnTek) er et avansert forsknings- og undervisningsbyggeri som inneholder nye, moderne fasiliteter til undervisning og forskning ved Universitet i Bergen. Samtidig dedikeres plass til virksomheter innen energi- og teknologifeltet, for dermed å skape økt kunnskapsdeling og innovasjon innen feltet.

Prosjektet er svaret på en visjon som Science City Bergen formulerte i forbindelse med en internasjonal arkitektkonkurranse. Målet er å skape rammene for et nytt spennende samarbeid på tvers av forskning og næringsliv med ambisjoner om å være en internasjonal portal for innovasjon innenfor energi, klima og teknologi. EnTek skal tilby et inkluderende helhetlig arkitektonisk konsept som ivaretar universitetets, individets og Bergens visjoner, behov og mål.

Universitetet i Bergen er et byuniversitet som gjennom sin beliggenhet på Nygårdshøyden er godt synlig, tett samlet, og med klar identitet. EnTek-bygget definerer en ny tilknytning mellom de eksisterende forskningsmiljøene gjennom etablering av et felles byrom kalt Forskerparken. Denne ligger som en samlende fellesplass i enden av Universitetsaksen og definerer den nye forskningsklyngen.

Langs en ny diagonal gangveiforbindelse opp til universitetet ligger innganger på ulike plan som skaper tilgjengelighet inn, opp og gjennom byggets ulike fellesprogrammer. Prosjektet tilstreber å trekke bygningskroppen så langt ned mot byen og Lars Hillesgate som mulig for å gjøre Forskerbyen synlig og lett tilgjengelig for mange. I byggets sørlige del, ned mot bybanen legges derfor det mest offentlige programmet for formidling og undervisning med et åpent stort auditorium med inngang og vrimleareal.

Planløsningen er selve drivverket for tverrfaglig samarbeid og er avgjørende for dynamikk, trivsel og konsentrasjon. Det tilrettelegges derfor for varierte og fleksible arealer med mye dagslys som gir rom for konsentrasjon, forskning og nytenkning i alt fra cellekontor og felles lab til utvendig forskningspark. Tydelige definerte faglige enheter knyttes sammen i et sammenhengende fellesareal som snor seg mellom de tre bygningsvolumene og skaper oversiktlig sammenheng. Denne sammenbindingen gir assosiasjoner til en DNA-streng, der basene er ordnet i en samlende struktur.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Nygårdshøyden, Bergen
År: 2016-
Omfang: 17.500 m2
Bygherre: Universitetet i Bergen, Christian Michelsens Research m.fl.
Arkitekt/Landskab: Arkitema Architects, Arkitektgruppen Cubus
Ingeniør: EKJ m.fl