FREDERIKSBJERGBYGGERIET

Intensjonerne med prosjekt Frederiksbjergbyggeriet er at det skal være et mangfoldig
sted til undervisning, møter, arbeid, lek og opphold. Et sted for utvikling, hvor byens liv
møter skolens hverdag, hvor lek og læring møter fritiden, og hvor mennesker i alle aldre
møter hverandre.

Utgangspunktet har vært å samle en rekke aktiviteter omkring ett hus, og at dette huset
blir av høy bygningsmessig og arkitektonisk kvalitet i møtet med eksisterende byområder.

Visjonen er å skape et unikt barne- og ungdomsmiljø på Frederiksbjerg. Her skal være
barnehage, skole, fritids- og ungdomsklubber - og en pedagogisk ledet lekeplass.
Samtidig skal huset og tilliggende oppholds- og lekearealer bidra til å skape mere liv i
kvarteret omkring Skt. Anna Gade og til å styrke forbindelsen mellom brokvarteret og
Frederiksbjerg.

Frederiksbjergbyggeriet er designet i et samarbeid mellem arkitekter og ingeniører. Fordelene
med et felles designforløp er at kravene til estetikk, funksjon, energiforbruk og
inneklima sideordnet innarbeides i prosjektforløpet.

Byggeriet oppfyller energiklasse 2020.

Se film om byggeriet her

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011
PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Ingerslev Boulevard, Aarhus
År: 2012 (konkurrence)
Omfang: 16 500 m²
Byggherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Grontmij A/S
Entreprenør: KPC