GANLØSE SKOLE

De tre primære målene med om- og tilbyggingen av Ganløse skole var å omdanne
eksisterende lokaler slik at de kunne tilpasse seg differensierte undervisningsformer,
å få tidsriktige faglokaler og å løse ankomstforholdene til skolen. Løsningen ble en ny
sentral gate i to etasjer som skjærer seg gjennom den eksisterende énetasjers bygningen
og på én gang løser flere problemer. Med gaten etableres to hovedinnganger som
markerer seg tydelig mot omverdenen og forbedrer ankomstforholdene markant. Gaten
er skolens hovednerve med massevis av liv.

På den ene siden omdannes de tidligere faglokalene til nye hjemmeområder; på den
andre siden ligger prosjektområder som knytter seg til hjemmeområdene. De høye
sidelysene sikrer at det er massevis av dagslys i skolens midte. I en ny bygning, ”den
sorte firkant”, er det etablert nye tidsriktige faglokaler. Den sentrale trappen er plassert
i skolens hjerte i de eksisterende ombygde arealene mellom mediateket og sentralrommet.
Trappen forbinder dermed de to etasjene og brukes til samvær, opptredener,
gruppearbeid, undervisning og fritid. Prosjektet er gjennomført som et partnerskapsprosjekt,
der utviklingen, prosjekteringen og utførelsen av bygningene er skjedd i
samarbeid mellom kommunen, brukerne, rådgiverne og entreprenørene – alle deltakere
fra start til slutt. Arkitema har vært den ledende kraften i utviklingsfasen og har levert
full arkitekt- og landskapsarkitektprosjektering.

Bygningene overholder energikravene i dansk bygningsreglement 2006.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Bygade 1, Stenløse
År: 2005-2007
Omfang: Tilbygning 2 800 m², ombygning 12 900 m²
Byggherre: Stenløse Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen A/S
Totalentreprenør: Partnering med Pihl & Søn A/S