GENTOFTE SKOLE - OMBYGGNING AF EKSISTERENDE HOVEDBYGNING

Oppdraget omfatter nye læringsmiljøer i den eksisterende hovedbygningen, som bygges om for ca. 10 millioner kroner.

I forbindelse med ombyggingen etableres det nye arbeidsstasjoner for lærerforberedelse. Arbeidsstasjonene inkluderer et nytt felles pauserom, som kan brukes i mange forskjellige situasjoner: til forberedelse, til korte møter, til fester og som vanlig spiserom. I tillegg omfatter ombyggingen forskjellige oppholds-, pause- og møteområder.

Den opprinnelige kullkjelleren er nå innredet som nytt personalområde med garderobe, bad, toalett og tørkerom. Kullkjelleren var opprinnelig ikke inkludert som ombyggingsområde, men Arkitema Architects forslag om personalområde har gjort rommet til en aktiv og viktig del av personalets hverdag.

Ombyggingen omfatter også nye lokaler som inneholder møterom, små arbeidsstasjoner og elevtoaletter.

Alle nye tiltak er utført i nært samarbeid med Gentofte skoles elever, representanter fra undervisningspersonalet og pedagogiske konsulenter fra Gentofte kommune.

 

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Baunegårdsvej, Gentofte
År: 2012-2014
Omfang: Ca. 600 m²
Byggherre: Gentofte Kommune, Gentofte Ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects