HELLERUP SKOLE

Første skritt mot den nye skolen var en konseptkonkurranse utskrevet i januar 2000.
Målsettingen med konkurransen var nettopp å utvikle en brukerintegrert samarbeidsform
samt formuleringen av et overordnet arkitektonisk konsept basert på de pedagogiske
visjonene som allerede var definert av SKUB – Gentofte kom munes SkoleUdbygningsgruppe.
Byggeprogrammet er senere utviklet i nært samarbeid og kreativ dialog
mellom rådgivergruppen og aktørene i skoleutbyggingsprosjektet samt alle de andre
interessentene – elever, foreldre, lærere, pedagoger, styrer, byråd osv. – som har bidratt
til å utvikle visjonene for fremtidens skole i Gentofte kommune.

Prosjektet er preget av det spesielt intense og dynamiske samarbeidet som har vært
styrende i hele prosessen – først med SKUB og senere med hovede ntreprenøren.
Hovedprosjektering og oppføring har foregått parallelt og i et åpent partneringsamarbeid.
En arbeidsform som også avspeiler seg i skolens utforming. Her og der ser man
skjevheter i veggene og finurlige trappeforløp som snarere utspringer av samarbeidsformen
enn av funksjonelle og arkitektoniske ønsker. Disse overraskelsene har blitt
fremelsket og har tilført byggeprosjektet opplevelsesmessige kvaliteter.

Hellerup Skole er premiert av Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, 2002. 

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Dessaus Boulevard, Tuborg Syd, 2820 Gentofte 
År: 2002 samt diverse ombygninger 2007-2011 
Omfang: 8 200 m² - tre spor, 750 elever 
Byggherre: Gentofte Kommune 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen A/S og Balslev A/S 
Entreprenør: NCC Danmark A/S
Premiering: Premieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse