INSTITUTT FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNIVERSITET

Topp moderne universitetsmiljø i omgjort herregårdsanlegg

Institutt for kultur og samfunn (ARTS) ved Aarhus Universitet (AU) driver forskning og undervisning innenfor blant annet arkeologi og antropologi.

AU og Moesgård Museum har en lang tradisjon for samarbeid, utvikling og formidling på disse fagfeltene, godt hjulpet av det mangeårige geografiske naboskapet på herregårdsanlegget Moesgård.

Flyttingen av museets samlinger til det nye museumsbygget nord for Moesgård har gitt rom for en utvidelse av AUs fasiliteter på Moesgård. Dermed har man nå kunnet innvie første trinn av i alt ca. 6400 kvadratmeter med nye studie-, undervisnings- og forskningsfasiliteter ved instituttet. Studentene vil kunne nyte godt av både nye undervisningsrom, grupperom, kantine og åpne studielounger. Blant fasilitetene er også AU Librarys lokale servicested "Moesgårdbiblioteket", som med nye og utvidede studiefasiliteter i og rundt de 1500 hyllemeterne med faglitteratur utgjør et midtpunkt i studiemiljøet. Også Moesgård Museums konservatorer har fått nye omgivelser, med moderne laboratorie- og kontorfasiliteter.

 

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 4079 7011
PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011
THOMAS CARSTENS
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Adresse: Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg
År 2012-2014
Omfang: Ca. 6 400 m²
Byggherre: Moesgård Museum og Aarhus Universitet
Arkitekt: Arkitema Architects og Erik Einar Holms Tegnestue
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Viggo Madsen A/S
Ydelse: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, bygherre-/brugerinddragelsesprocesser og workshops i forbindelse med programmering