KONGEHØJSKOLEN

Kongehøjskolen i Aabenraa blir en ny 4-parallellers skole med SFO. En ny skole som
skal romme de nyeste tanker og visjoner innenfor lek og læring, og som skal bygges etter
nåtidens og fremtidens krav til energi- og ressursforbruk.

Prosjektet er et om- og tilbyggingsprosjekt som inneholder en kompleks eksisterende
bygningsstruktur som skal integreres med nye tilbygg og ombygging av eksisterende
fabrikkbygninger. Skolen vil etter ombyggingen være strukturert i aldersoppdelte avdelinger
som er tilpasset de aldersbetingede aktivitetene.

Småskoleavdelingen er viet særlig oppmerksomhet, der tidligere fabrikkbygninger
inngår i prosjektet med store semi-innendørs leke- og læringsarealer som gjør det
mulig å skape unike læringssituasjoner tilpasset barnas behov og med fokus på lek og
bevegelse.

Kongehøjskolens om- og tilbyggingskonsept er utviklet gjennom en arkitektkonkurranse
som Arkitema vant i 2012. Konseptet er nå under videreutvikling i tett samarbeid
med Aabenraa Kommune og skolens brukere. Arkitemas er totalrådgiver for prosjektet
og leder alle prosessene i prosjektet, herunder også entreprisetilbud og byggeledelse.
Entreprisene utføres som hovedentrepriser. Skolen skal være i drift under hele prosessen,
noe som stiller særlige krav til planlegging og utførelse.
En viktig del av prosjektet er energioptimalisering av eksisterende fasader, som vil føre
til at det samlede bygget overholder energiklasse 2020.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Tøndervej 90 / Dr. Margrethes Vej 60, Aabenraa
År: 2012-2014
Omfang: Nybygning: ca. 4 250 m2, ombygning: ca. 6 550 m2
Byggherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Moe & Brødsgaard
Premiering: 1. premie i innbudt konkurranse