KUA2 - KØBENHAVNS UNIVERSITET AMAGER

KUA2 er et nytt, sentralt bygningsavsnitt i København universitet, Søndre Campus.
Prosjektet er en del av en bygningstrilogi med fakulteter for humaniora, jus og teologi.
Byggeavsnitt 2 danner et nytt organisatorisk sentrum for humaniora og campus som
helhet. KUA2 rommer et nytt fakultetstorg med butikker og en ”one-stop-shop” som
samler en rekke servicefunksjoner, tre institutter samt en avdeling for musikkvitenskap,
et prosjektområde for forskningsprosjekter, fakultetsadministrasjonen og driftssenter
for campus. Læringsmiljøet fokuseres rundt en ny læringsgate der institutter, et samlet
vitensenter og undervisningsfasilitetene skaper funksjonell og ressursmessig synergi og
tverrfaglige studiemiljøer.

Prosjektet utføres i 3D der objektbasert teknologi vil gi større prosjektsikkerhet både
teknisk og økonomisk og samtidig gjøre prosjektene bærekraftige og kundetilpassede
på et langt høyere nivå enn det som kjennes i dag.

Prosjektets vesentligste styringsparametere: Visjonære studie- og forskningsmiljøer,
bærekraft og ”grønn campus” (inneklima og energi inkl. solfangere, solceller og grønne
tak), gjenbruk (eksisterende råhusstruktur), fleksibilitet/endringsrobust funksjonalitet,
bygningsmessig hierarki som sikrer orientering og opplevelse, lys og transparens i arkitekturen
pluss sammenheng og helhet på campus.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Njalsgade, København 
År: 2013 
Omfang:  37 000 m²
Byggherre: Bygningsstyrelsen 
Arkitekt, projekteringsledelse og byggeledelse: Arkitema Architects
Landskap: Svend Kierkegaard A/S og SLA
Ingeniør: EKJ A/S og Balslev A/S
Entrepriseform: Fagentreprise/Storentreprise
Foto: Arkitema Architects v. Niels Nygaard (eksteriører og interiører),
Peter Sørensen (interiør), Ole Malling (luftfoto)