KUA3 - KØBENHAVNS UNIVERSITET AMAGER

KUA3 inneholder fakultetssentre for Det juridiske fakultet og Det teologiske fakultet, Det
Informasjonsvitenskapelige Akademi og forskningssenteret Symbion. I likhet med KUA2
inneholder dette bygget undervisnings- og studiefasiliteter (kunnskapssentre), auditorier,
forsker- og administrasjonskontorer samt sentralt storkjøkken.

Prosjektet overholder BYGSTs normer og krav til universitetsbygg, herunder skjerpede
krav til tilgjengelighet.

Arkitekturen er utviklet i et tett samarbeid med byggherre og brukere med utgangspunkt
i Københavns Universitets målsettinger og visjoner i ”Campusplan 2010”, ”Fremtidens
undervisningsmiljø på universitetet” 2010 og ledelsesvisjonen ”Mærk suset” 2006.
Arkitema har utviklet og gjennomført alle samarbeidsprosesser med byggherre og brukere,
fra innledende forundersøkelser, masterplanlegging, programmering, skissering og
prosjektering til realisering med byggeledelse og fagtilsyn.

Prosjektet gjennomføres som et fullt implementert BIM-prosjekt (Building Information
Management). Dette betyr at alle komponenter i prosjektet er integrert i en 3D-modell
som danner grunnlag for økonomisk kalkyle og EU-tilbud på mengder.

Den objektbaserte 3D-prosjekteringen gir samtidig brukerne og byggherren tilgang til
prosjektmodellen i hele prosjektforløpet via nettbaserte visningsprogrammer på PC og
Ipad.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 4079 7011
PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Njalsgade, 2300 København S
År: 2010-2016
Omfang: Ca. 48 000 m²
Byggherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Julie Kierkegaard A/S og SLA
Ingeniør: EKJ A/S og Balslev A/S
Energiklasse: Lavenergiklasse 2015