KULTURHUS TROMMEN

Det er sirkelen som danner klangbunn for forslaget vårt, hvor en rekke karakteristiske

sirkulære supermøbler er fordelt på første og andre etasje. Supermøblene er bare ett av
de grepene vi velger for å styrke en transformasjon av Trommen til Kulturhuset Trommen.

Når vi beveger oss fra interiøret og zoomer ut til helhetsplanen, fortsetter vi byens puls
rundt hele kulturhuset. Helhetsplanen omkring kulturhuset utformes som et kvartal
som trekker kulturhuset inn i byen og styrker de urbane byrommene. I denne helhetsplanen
utgjør flere plassdannelser langs kulturhuset opplagte destinasjoner i byen.
Dette er plasser som blir en del av kulturhuset og som sikrer et kulturliv både ute og
inne. På andre etasje oppgraderer vi både kontorfasiliteter, læring og møterom, slik at
etasjen blir mer oppdatert og er i kontakt med resten av biblioteket – en etasje hvor vi
samler kontor, kantine, møtefasiliteter og bibliotek. Dermed er kontormiljøet i daglig
kontakt med brukerne av biblioteket, og de ansatte har dermed mulighet til å følge med
i hva som skjer på biblioteket.

Vårt forslag er et åpent kulturhus hvor vi forbinder ute og inne. Et kulturhus som består
av et fritt plan med kunnskapsdestinasjoner som tilbyr en mangfoldighet av bibliotekskulturelle
opplevelser.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Bibliotekstorvet 1, Hørsholm
Byggherre: Center for Kultur og Fritid, Hørsholm Kommune
Omfang: 3 986 mombygning og indretning samt helhedsplan
År: 2012-2014
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Strunge Jensen
Premiering: 1. premie i indbudt konkurranse 2012