Livsvitenskab, Universitet i Oslo

Arkitemas konkurranseforslag til Universitetet i Oslo

Det nye universitetsbygget skal romme fakultetet Livsvitenskap (Life Science) ved Universitetet i Oslo (UiO).  

Oppdraget omfatter 66 700 kvadratmeter forsknings- og undervisningslokaler med moderne forskningslaboratorier, undervisningslaboratorier samt et undervisningsmiljø som skal bidra til å "sikre Norge internasjonal konkurransekraft innenfor Life Science i minst 30 år".

Prosjektet er Arkitema Architects svar på kundens visjon om "et samlet bygg for tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling som forenkler samspillet mellom disiplinene kjemi, medisinsk vitenskap, molekylær biovitenskap og forskningsbasert virksomhet. Bygget skal fremstå som et instrument for tverrfaglig forskning og undervisning".

Prosjektet er en ny utvidelse av det eksisterende universitetsområdet på Blindern i Oslo. Bygget er utformet som en samlende og fleksibel bygningsstruktur som åpner seg mot den omgivende naturen – som en attraksjon for studentmiljøet og for bydelen.

Bygningen er delt inn i to funksjonelle hoveddeler (undervisning og forskning), som forbindes tredimensjonalt via et internt gatenett som gjør det mulig å skape mange forskjellige organisatoriske sammenhenger og samtidig beholde de viktige sikkerhetssonene som må finnes i et forskningsbygg av denne typen. 1600 studenter og 1000 ansatte kommer til å tilbringe hverdagene i bygget, som blir Norges største enkeltstående universitetsbygning.

Prosjektet er resultatet av en prosess der 32 internasjonale team søkte om prekvalifisering og sju team ble valgt ut til å delta i konkurransen. Tre prosjekter er utpekt som vinnere og invitert til en forhandlingsprosess, og på bakgrunn av denne skal det avgjøres hvem som skal gjennomføre det endelige prosjektet.

 

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Gaustadbekkdalen, Blindern, Oslo
År: 2014 (konkurrenceår)
Omfang: 66.700 m²
Byggherre: Statsbygg, Norge
Arkitekt: Arkitema Architects og Reiulf Ramstad Arkitekter
Landskap: Arkitema Urban Design og Link Arkitektur Landskap
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniør og Degree Of Freedom Engineers
Premiering: Udpeget som en af tre vindere i indbudt EU konkurranse 2010