LYRESKOVSKOLEN

Lyreskovskolen skal erstatte tre eksisterende skoler i Aabenraa Kommune og oppføres i
tilknytning til eksisterende Bov Skole. Skolen bygges som en 3-parallell opp til om med
mellomtrinnet og som 4-parallell for ungdomsskolen. Det bygges også en tilhørende
avdeling for SFO. Persontallet for skolen er beregnet til ca. 800 elever og 90 ansatte.
Prosjektet er et resultat av en innbudt arkitektkonkurranse og er nå under prosjektering
med Arkitema som totalrådgiver.

Den nye skolen plasseres i to bygninger, dels med avdelinger for småskolen og mellomtrinnet
i en ny bygning, dels en avdeling for ungdomsskolen plassert i gamle Bov Skole,
som tilbygges og ombygges. Hvert trinn får sin egen identitet, spesiellt innredet med
egne lokale miljøer, tilpasset den aktuelle aldersgruppe.

Den nye skolebygning er organisert i to plan omkring et sentralt skoletorv som vil fungere
som et samlende fellesrom. Skoletorvet blir utgangspunkt for mange av dagens
aktiviteter med aktivitetshall, SFO og fagtorv og knyttet til både småskoletrinnet og
mellomtrinnet skapes et fleksibelt og allsidig læringsunivers, som understøtter skolens
visjoner for fremtidens læringsmiljø i Aabenraa.

Fasaden kles med galvaniserte stålplater, mens inngangene markeres med treverk. Treverket
kommer igjen i interiøret og i det store trappelandskapet som utføres i treverk.
Den nye skolen baseres i høy grad på møtet mellom bygning og landskap, hvor bygningen
danner avgrensede rom for utearealene, og bygning og landskap sammen danner
et utfordrende miljø for lek, bevegelse og læring.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Bov, Aabenraa Kommune
År: 2013-2015
Omfang: Ca. 9 500 m2 nybyggeri og ca. 2 000 m² ombygning
Byggherre: Aabenraa Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll