MØLLEVANGSKOLEN

I 2003 brant en del av Møllevangskolen i Århus. Den er nå gjenoppført som ”den grønne byskolen”. Den grønne byskolen oppstår ved å åpne for et tettere samspill mellom ute og inne, slik at de grønne omgivelsene er til stede overalt på skolen.

Skolens bygninger består av om- og tilbygging på en mindre, opprinnelig skolebygning som brant i 2000. Skolen rommer to paralleller med aldersoppdelte hjemmeområder fordelt på småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Skolen har alle nødvendige fasiliteter, fagområder til de relevante fagene, gymsal, pedagogisk servicesenter m.m.

Skolen får en struktur som den lille skolen i den store skolen; en struktur som kan sammenlignes med byens. Hvert av de tre trinnene som skolens klasser fordeler seg på, utgjør tre selvstendige kvartaler, der elevene opplever trygge og oversiktlige rammer. I hvert av disse kvartalene utgjør lokale torg et omdreiningspunkt i det daglige livet.

I skolens sentrum ligger fellesfunksjonene, som naturlig blir skolens dynamiske og mangfoldige møtested. Det nye trippelhøye ”veksthuset” med skolens pedagogiske servicesenter kobler seg til midtfløyen og skyver seg ut i skolegår den.

Til veksthuset føyer det seg også to lavere ”grønne” bygninger som rommer fagmiljøer. Arkitema deltok i et teknologisk utviklingsprosjekt der nye måter å bruke IKT i læring ble utviklet, herunder den såkalte ”Vidensbrønd” – som er interaktive gulvskjermer som kan brukes til digitale spill og læringsaktiviteter. Prosjektet mottok i 2007 den internasjonale designprisen
Red Dot Award.

 

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse: Møllevangs Allé, Aarhus
År: 2004-2006/2007
Omfang: Nybygning ca. 3 000 m²; ombygning ca. 5 000 m²
Byggherre: Århus Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Viggo Madsen A/S
Totalentreprenør: NCC
Premiering: Vidensbrønden modtog Red Dot Award i 2007