NATURAMA

Et moderne naturhistorisk museum i Svendborg

Museet gir naturhistorien nye formidlingsrammer og gjør bruk av teaterets og filmens virkemidler. Et utstillingskonsept der de besøkende i høy grad selv blir en del av utstillingen, og der brukeropplevelsen løftes fra en passivt registrerende museumsopplevelse til en involverende og sansepirrende helhetsopplevelse.

Et nytt utstillingsbygg over tre plan knyttes til det eksisterende museet. De nye utstillingene vises i prinsippet i ett rom, slik at en enkelt får grep om den store fortellingen og mulighet til panoramisk oversikt. Derfor opereres det etter et naturlig prinsipp med tre gjennomskårne, horisontale plan som er fordelt langs en vertikal akse.

Skillet mellom utstilling og de rommene som omkranser den (bl.a. foajeen), består av en rekke hodeskaller som må passeres for å komme inn i og ut av hovedutstillingen. Noen luker inneholder ramper, andre tramper (kombinasjon av ramper og trapper) og gangbroer, mens andre igjen er utformet som en slags balkonger – der noen har utsikt inn mot og noen ut fra utstillingen. Foajeen og butikkområdet ligger like innenfor hovedinngangen mot sørvest. Herfra er det adkomst til både hoved- og spesialutstilling, kafé, garderobe og auditorium, og via en trapp til administrasjonen i 2. etasje. Disse områdene er vidt forskjellige både med tanke på beliggenhet, innhold og arkitektonisk form, og en rundgang i huset byr på et spekter av opplevelser.

Bygningen skal tiltrekke seg oppmerksomhet fra omverdenen og fortelle om hva som skjer inne i bygningen. Fasaden er behandlet slik at den pirrer – uten å avsløre. Man aner den store, sirkulære formen sentralt i bygningskroppen, og man kan skimte et hvalskjelett i foajeen.

Naturama er utviklet i nært samarbeid med Svendborg kommune og museets ansatte. Prosessen har bestått av en rekke seminarer, studieturer og åpen prosjektøkonomi for å få mest mulig igjen for utstillingen.

Museet lever opp til dagens energikrav.

ULRIK DYBRO
Arkitekt MAA
Produktionsdirektør
Tlf. +45 2081 8411

Fakta

Adresse: Dronningemaen, 5700 Svendborg 
År: 2004
Omfang: Om- og tilbygning ca 3 000 m²
Byggherre: Svendborg Kommune og Svendborg Zoologiske Museum
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Birch & Krogboe  
Entreprenør: J&B Entreprise
Byggherrerådgiver: Niras
Øvrige: DR-Design har medvirket til udvikling af udstillingskonceptet