NORDSTJERNESKOLEN

Frederikshavn Ny Byskole er en stor skole med ca 1.200 elever fordelt på fire spor og et
stort spesialklasseavsnitt. Den nye byskolen utføres i et offentlig-privat samarbeid.

Skolen er oppført i stjerneform med klasselokaler som ligger direkte ut mot fasaden og
dermed lyset og luften. Samtidig etablerer stjerneformen optimale forhold for naturlig
ventilasjon og gir lett adgang til det fri. Skolen er i to plan fordelt som ett plan for de
minste og to plan for de eldste elevene. Ovenpå det laveste planet etablerer vi takterrasse
med 750 m² solceller, og skolen oppnår på den måten lavenergi klasse 2020
(”nesten nullenergibygg”).

Stjernen har et felles torg - hjerterommet - som felles sentrum. Her møtes alle skolens
soner i et læringssentrum. Det understrekes med en stor, rød, skulpturell trapp.
Skoletorget er et stort, sentralt fellesrom som alle avdelinger grenser opp til. Det er
skolens dynamo der både faglighet og muligheter for sosialt samvær veves sammen
i et inspirerende miljø. Hvert tak på stjernen utgjør en avdeling for to årganger med
sin egen identitet, innrettet på sin egen måte og rettet mot akkurat den aldersgruppen
som skal holde til der. På den måten underinndeler vi en ellers meget stor skole og
skaper miljøer i en skala som alle kan overskue og forholde seg til, og der det er trygt
og inspirerende å være.

Se NohrCons film om Nordstjerneskolen her

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Olfert Fischersvej, 9900 Frederikshavn
År: 2011-2012
Omfang:13 500 m²
Byggherre: Frederikshavn Kommune og TEAM OPS
Arkitekt : Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: MT Højgaard og Brix & Kamp
Totalentrepr.: MT Højgaard
Øvrige: Arkinord, Dan Ejendomme, DnB NOR Bank ASA
Premiering: 1. premie i indbudt EU konkurrence 2011