NTNU Campus - Trondheim

Arkitema Architects deltok i den åpne arkitektkonkurransen om en helhetsplan for utviklingen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets (NTNU) campus i Trondheim med prosjektet «Vitenveit».  Under punktene ”Samlende”, ”Effektiv”, ”Urban”, ”Nettverk av knutepunkter”, ”Bæredyktig” og ”Levende laboratorium” var det ønsket forslag til, hvordan NTNU’s fasiliteter kunne samles rundt universitetets gamle campus på Gløshaugen, og hvordan den nye bebyggelsen kunne styrke forbindelsen mellom universitetet og byen.

I den åpne konkurransens ble Arkitemas forslag plukket ut blant 41 prosjekter som ett av 4 – i tillegg til det femte «Folkets favoritt», som gikk videre til konkurransens Fase 2.

Tittelen «Vitenveit» (veit er det trønderske navn på en liten vei, et smett eller smug) henspiller på den effektive og rekreative gang- og sykkelstien, som skulle forbinde campus både internt og med bydelen Elgeseter og resten av Trondheim. Blant prosjektets store utfordringer var den markante høydeforskjellen mellom universitetet på Gløshaugeplatået og resten av området. Vitenveit var universelt utformet og ville oppfylt alle gjeldende krav til tilgjengelighet og skapt en ny og attraktiv forbindelse mellom Gløshaugen og Elgeseter for fotgjengere og syklister. Vitenveit ble lagt langs platåets grønne vestskråning, som et skulpturelt element i byrommet forbi den sterkt trafikkerte Elgester gate syd for Studentersamfundet.

De infrastrukturelle oppgraderingene som Vitenveit ville utgjøre ryggraden i, understøttes av en strategisk fortetning av universitetscampusen og bydelen Elgeseter. Ny bebyggelse ville være med til å stramme gaterommene opp, skape nye møtesteder og gi byrommene karakter og forskjellighet. Som en del av fortetningsstrategien inngikk et konsept for både nybyggeri og for utbygning av universitetets eksisterende bygningsmasse. Konseptet bygget på velformede moduler som ville gitt robuste og velbelyste undervisnings- og forskningslokaler samt fleksible læringsmiljøer.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461
HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Trondheim, Elgeseter
År: 2016 - 2017
Omfang:120.000 m2 
Byggherre: NTNU Trondheim
Arkitekt: Arkitema, Urban
Premiering: Vinder af første fase/delt 2. premie
Underrådgivere: Civitas