Ny ungdomsskole, Kongsvinger i Norge

Arkitema Architects bidrag til konkurransen om en ny ungdomsskole for ca. 700 elever på Tråstad i Kongsvinger legger vekt på at skolen skal være et attraktivt sted med stor variasjon, høyt aktivitetsnivå og gode, kreative læringsarenaer. Undervisning, friminutter, dans, musikk og kroppsøving vil få arealer og plass i et funksjonelt og fleksibelt bygg. Optimale utearealer med klare referanser til historien som har formet Kongsvinger, understøtter bygget og gir det en felles identitet.

Skoletorget er det store, sentrale fellesrommet som alle avdelingene forholder seg til. Torget er skolens dynamo, der faglig og sosialt samvær veves sammen til et inspirerende miljø. Atriet er en del av skoletorget og består av tre plan:

Plan 1 er skoletorgets store multiareal. Her ligger hovedinngang, kafé/kantine, musikk- og teaterscene, inngang til stort auditorium samt adkomst til basishall og skolens administrasjon. Her er også skolens kunnskapstrapp, som binder etasjene sammen.

På plan 2 finner man skolens bibliotek, litt tilbaketrukket fra de mer livlige oppholdsarealene, men med god tilknytning til hjemmeområdene. Her er det sitteplasser og lesenisjer på begge sider av bibliotekveggen samt på galleriene som omkranser atriet – alle med utsikt over landskapet.

På plan 3 er skolens to mindre auditorier med vrimleområder og sitteplasser langs galleriene. Det er også områder for fremmedspråk, sitteplasser i nisjer og en fantastisk utsikt mot Glomma og læringslandskapet.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adresse Tråstad, Kongsvinger, Norge
Konkurranse:  år 2014
Omfang Ca. 9 600 m²
Byggherre: Kongsvinger Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: ÅF Consult
Anlægsudgift Ca. NOK 250.000.000 excl. moms
Premiering 1. premie i konkurranse
Ydelse Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceforslag