OKSEØYA BARNEHAGE

På det tidligere flyplassområdet Fornebu, sør for Oslo, er man i gang med å skape en helt ny bydel. På området som blir kalt Oksenøya, skal det blant annet etableres et område som består av institusjoner for hele området, bl.a. en skole med idrettshall, en barnehage og et bo- og behandlingssenter. Arkitema har stått i spissen for utviklingen av det arkitektoniske konseptet for området, og tegner også den nye barnehagen til 300 barn.

Barnehagen skal bygges i to etasjer og utføres i tre. I 1. etasje skal deler av barnehagens lokaler lages slik at de også kan brukes av andre brukere i lokalområdet utenfor barnhagens åpningstider. På den måten kan huset også komme til nytte for mange flere enn primærbrukerne.

Bygningen blir oppført etter det norske Future Built-programmet, som dermed sikrer en bærekraftig bygning i høy kvalitet. I tillegg har byggherren, Bærum kommune, bestemt at prosjektet skal sertifiseres under Breem Outstanding.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adresse: Oksenøya, Byggefelt 9
År: 2019-
Omfang: 4
.500 m²
Byggherre: Bærum Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Entreprenør: Veidekke A/S