SOFIEMYR UNGDOMSSKOLE

På Sofiemyr i Oppegård kommune er barnehager, skoler og idrettsanlegg fra slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet samlet sentralt. Mye har endret seg siden den gang, og derfor har kommunen vedtatt at det skal bygges en ny ungdomsskole og et nytt idrettsanlegg, og at de to skal bygges sammen. Prosjektet er på over 20 000 m2 og består av en ny, syvparallell ungdomsskole med plass til 630 elever og tilhørende idrettsanlegg med 4 idrettshaller,

Området er en attraktiv del av Stor-Oslo, og kommunen har klare ambisjoner om bærekraftig utvikling og folkehelse. Arkitema kommer med innspill til hvordan et stort, samlet anlegg kan bringe idrett og undervisning opp til nåtidens og fremtidens standarder for læring og aktivitet og samtidig innarbeide Oppegård kommunes ambisiøse visjoner for kommunens helse, bærekraft og læring. Sofiemyr ungdomsskole med idrettshaller blir også det første byggeprosjektet i kommunen til å skulle BREEAM- NOR sertifiseres.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adresse: Sofiemyr
År: 2019-
Omfang: 20
.000 m²
Byggherre: Oppegård Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Totalentreprenør: Skanska