Sophie Radich Skole

Sophie Radich Skole i Lillestrøm er en ny, åtte-parallell ungdomsskole i massivtre for 720 elever. Bygget får en markant arkitektur med en bygningskropp formet som en firkløver. Med et stort fokus på den omkringliggende naturen vil elevene oppleve et samspill mellom inne- og utemiljøet. Arkitema Architects har i samarbeid med Kruse Smith utformet prosjektet «Firkløver», som skal være en skole med et moderne og fremtidsrettet læringsmiljø samtididig som den skal fungere som et lokalt samlingspunkt for nærområdet. Sophie Radich skole skal være et nav for kreativitet, tverrfaglig kunnskapsdeling, kultur og fellesskap.

Det er ambisjonen at skolen skal være synlig i nærmiljøet og være et symbol som forener. Bygget skal åpne seg mot offentligheten og være en attraktiv og inviterende møteplass som vekker nysgjerrighet og stolthet. Den er plassert sentralt på tomten og kobler landskapet og bygningen tett sammen mellom ´kløverbladene´. Mot sydvest åpner skoletomten seg mot byen og eneboligområdet, og utformingen inviterer elever, ansatte og besøkende inn mot skolens hovedinngang. På samme måte som til hovedinngangen, åpner skoletomten seg opp mot de eksisterende og fremtidige adkomstssonene i alle hjørnene på tomten.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adresse: Lillestrøn
År: 2019-2021
Omfang: 11
.700 m²
Byggherre: Skedsmo kommune
Arkitekt: Arkitema Architects og Kruse Smith
Premiering: Vinner af 
arkitektkonkurranse