STENURTEN

Økologiske barn går i økologisk barnehage

Barnehagen Stenurten ligger på Nørrebro i et tettbebygd område like ved Brorsons Kirke, men også i tett tilknytning til en av bydelens grønne lunger, sti/park-strekningen langs Hans Egedes Gade.

Barnehagen er integrert og har tre småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

Nærheten til kirken stilte krav til et arkitektonisk grep som viser respekt for kirken som institusjon og historisk monument. Dette naboskapet har vært avgjørende for byggets tverrsnitt. Mot kirken graver bygningen seg ned i bakken og "gjemmer seg" under det skrånende taket med beplanting i vekslende farger. Den lave bygghøyden mot kirken sikrer dagslys til både kirken, krypten og presteboligen, samtidig som kirken fortsetter å oppfattes som en frittstående bygning. I sørvest blir bygget derimot betydelig høyere, og institusjonen åpner seg med store vinduspartier mot lekeplassen, parken og sollyset fra sørvest.

Bygningens inneklima har høyeste prioritet. Flere elementer er med på å fremme miljøforståelsen med klare økologiske og miljøbevisste signaler. Barnehagens klimasone, bak den store glassfasaden som vender mot sørvest, spiller en sentral rolle både i byggets arkitektoniske uttrykk, i byggets soneinndeling og i forbindelse med den naturlige ventilasjonen. Det gjør også de markante skorsteinene, som sammen med "klimasonen" er drivkreftene i den naturlige ventilasjonen. Bygningens utvendige materialer – tømmerkledde fasader og det grønne, skrånende taket – sender miljøbevisste signaler.

THOMAS CARSTENS
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Adresse: Hans Egedes Gade/Rantzausgade, 2200 København N
År: 2001-2001
Omfang: 1000 m², 80 børn
Byggherre: Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning 9. kontor
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: NIRAS A/S
Premiering: 'Dogme Miljøprisen' i 2003. Premieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i 2003.