TILLER videregående skole

Arkitema Architects har vunnet konkurransen om å tegne en ombygging og utvidelse av Tiller videregående skole sør for Trondheim. Prosjektet på 19.500 m2 vil bedre utdannings- og oppholdsmulighetene ved skolen, som i dag rommer 650 studenter. Med den nye planen blir det plass til 800 studenter på en campus som relativt enkelt kan utvikles videre, og dermed gi plass til de 1000 studentene som en forventer på skolen i 2030.

Nye Tiller VGS skal være et nav for kreativitet, tverrfaglig kunnskapsdeling, kultur og fellesskap. I tillegg til å skape mer plass og bedre vilkår for studenter er det meningen at skolen åpnes opp for lokalsamfunnet og dermed blir et samlingssted for hele Tiller. Det vinnende forslag har en hovedgate som kan holdes åpen utenom skoletiden og her vil de lokale få tilgang til kantine, kafé, auditorium og bibliotek.

Bruken av tre i størst mulig grad, både utvendig, konstruktivt og innvendig, vil skape en oppsiktsvekkende bygning som understreker skolens miljøaspekt. På de skrå takflatene i nybygget er det plassert solcellepaneler, og ellers tekkes taket med en lys papp, mens taket på eksisterende bygg tekkes med sedumtak med beplantning på. For å oppnå kommunens ambisiøse energikrav etterisoleres utvendig fasade i eksisterende bygg.

Trebygningens enkle konstruksjonsprinsipp gir fleksibilitet, da utbyggingen er tenkt som et modulært system som gjør det lett å føye til eller endre areal og løsning ettersom behov endrer seg over tid.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adresse: Østre Rosten 47, Tiller, 7475 Trondheim
År: 2018-2021
Omfang: 1
7.000 m²
Byggherre: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: ÅF Engineering
Premiering: Vinner af 
konsept- og prosjekteringskonkurranse