TREFALKE SKOLEN

Trefalkeskolen er en ungdomsskole, for 7. -10. klasse organisert i tre spor.

Den nye skolen er lagt i forbindelse med Frederiksberg HF og Frederiksberg Stadion og med den nye Tre Falke Hal (også tegnet av Arkitema) som nabo. Skolen føyer sig naturlig inn i området, men fremstår samtidig som en selvstendig enhet i det samlede komplekset.

Skolebygningen signaliserer med sin enkle kubiske form og store transparente flater et åpent og oversiktlig miljø. At man innenfor fellesskap ets rammer vektlegger å skape grobunn for personlig utvikling uttrykkes i det sentrale skoletorv – et ”trippelhøyt” rom, som strekker seg gjennom hele bygningen. Torvet er skolens felles daglige oppholdsområde, samtidig som det anvendes til spesielle arrangementer som skolefester og sceneopptredener mv.

Langs torvet ligger forskjellige værkstedsfunksjoner som kan brukes i kombinasjon med torvet ved aktiviteter og utstillinger. Her er også lærerværelsene og administrasjonen - lett tilgjengelig for besøkende. Via den sentrale trappen er det adgang til de øvrige etasjene, hvor man kan bevege seg på åpne balkonger med utsyn til skoletorvet. En fleksible innretning gir mulighet for å veksle mellem undervisningsformene og på denne måten tilgodese elevenes forskjellige behov.

Projektet er gjennomført som en innbudt totalentreprisekonkurranse og ble utviklet på bakgrunn av et byggeprogram utviklet av Frederiksberg Kommune. Bygningens idé og konsept er skapt av Arkitema i forbindelse med konkurransen og etterfølgende ferdigutviklet i nært samarbeid med brukerne.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Sønderjyllands Allé 2-4, 2000 Frederiksberg
År: 2007
Omfang: 4.600 m² incl. parterreetage
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Erik K. JørgensenEntreprenør: E. Pihl & Søn A.S.