VIA Campus Aarhus C

Strukturen i profesjonshøyskolen VIA Campus C er skapt med utgangspunkt i byplanens karrebebyggelse som ”en by i byen” som spiller aktivt sammen med byrommet i den nye bydelen og naturen i Ådalen. De fire organiserende hovedelementene Kunnskapstorget, Læringsgaten, Kulturhuset og Læringsklyngene danner ryggraden i VIA Campus C.

Kunnskapstorget er et spennende romlig univers i flere etasjer. Med sine åpne sider ut mot byrommet tilbyr det hele byens torgrom som sin avgrensning. De relativt store fasadeåpningene skaper et meget lyst miljø som styrker følelsen av å være en del av bytorget og aktivitetene der.

Læringsgaten er et flatere univers som varieres horisontalt med ulike ”bebyggelser” som skaper intime sidelommer og åpne soner, og som via sin passering av læringstorget, kulturtorget og læringsklyngene inviterer inn i tilstøtende verdener.

Kulturtorget er et mer robust univers med store funksjoner og høyt til taket. Vi ønsker å skape et ”kulturhusmiljø” der det hersker en høytidelig og åpen stemning, og der lyset stråler inn i møtet med byens torg og de store åpningene mot Silkeborgvej. Læringsklyngene samles rundt lokale mini-atrier som samler himmellyset via ovenlys.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Ceres-grunden, Aarhus
År: 2011-2015
Omfang: 45 000 m
Bygherre: VIA University College
Arkitekt: Arkitema Architects 
Landskap: Arkitema Urban Design 
Ingeniør: Niras
Projektudvikler og Totalentreprenør: A. Enggaard A/S
Øvrige: Bascon A/S