VIBEENGSKOLEN

Den nye Vibeengskolen skal ha tre spor og romme 500 elever fra småskoletrinnet og mellomtrinnet og har som sitt primære fokus å integrere bærekraft og pedagogikk i en lavenergiskole i Energiklasse 1.

Bygget er kjennetegnet av sin røde fasade og takflatens forskjellige knekk, som skaper mønelignende motiver i fasaden og romlig variasjon i interiøret. Samtidig gir den varierende takflaten optimal mulighet både for montering av solpaneler og for nordvendte
lysåpninger. Aktive tiltak som bidrar til å skape en lavenergiskole.

Selve skolen er tenkt innenfra og utover med et grep som favner hele tomten og landskapet som omgir skolen. For å sikre dette grepet har vi tegnet skolen med en stjerneformet organisering av funksjoner og aktiviteter der det sentrale hjerterommet er både ankomst-, samlings- og fordelingsrom for alle skolens aktiviteter.

Hjerterommet er et landskapelig rom i flere nivåer som opptar terrengfallet på tomten. Det er herfra skolen henter sin energi – og det sentrale omdreiningspunktet alle søker til for å få inspirasjon i møtet med andre. Vibeengskolen signaliserer barn og lek med sin røde fasade og sine aktiviserende læringsmiljøer både ute og inne.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adresse: Haslev, Midt Sjælland
År: 2014
Omfang: 7 175 m²
Byggherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Cenergia
Byggherrerådgiver: Cowi A/S
Øvrige: Pædagogisk konsulent Malou Juelskjær