Spesialrådgivning

På samme måte som at vårt arkitektoniske fokus er fordelt på segmenter, har vi fire kompetanseområder som vi er særlig oppmerksomme på. Vi ser dem som arkitektoniske redskaper som er med på å kvalitetssikre prosjektene våre. Disse kompetanseområdene er: Aktørinvolvering, bærekraft, BIM og prosjektledelse.

Hos Arkitema Architects har vi en stab av profesjonelle medarbeidere som dekker disse fire kompetanseområdene.

I tillegg har vi en egen avdeling for oppdragsrådgivning. Denne avdelingen har fokus på økonomisk, juridisk og teknisk styring samt på funksjonalitet, estetikk og bærekraft.