BÆREKRAFT

Bærekraft er en av grunnsteinene i Arkitema Architects' virksomhet. For oss er bærekraft et grunnleggende designparameter som tydelig utfordrer og utvikler arkitekturen og gjør byggingen til en helhetlig prosess.

Bærekraftmodell
Arbeidet vårt med bærekraft tar utgangspunkt i en tradisjonell bærekraftmodell som fokuserer på tre former for bærekraft: Miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Ut fra denne modellen har vi i Arkitema skapt vår egen, utvidede bærekraftmodell ved å tilføye ytterligere to fokusområder: Funksjon og estetikk. Vi mener nemlig at for å oppnå reell bærekraft, må arkitekturen være funksjonelt optimal når det gjelder nåværende og fremtidige krav, og arkitekturens estetikk må være holdbar over tid.

 

undefined

 

Et bygg er først fullstendig bærekraftig når det tar hensyn til både miljø, økonomi, sosiale forhold, funksjon og estetikk.

Et nettverk for fortsatt utvikling
Arkitemas bærekraftmodell er naturlig integrert i alle prosessene våre – arkitektur, design, planlegging, landskap og så videre. For å sikre en kontinuerlig utvikling på området, har vi etablert et internt nettverk på tvers av de ulike avdelingene i tegnestuen. Gjennom dette nettverket utveksler vi ny kunnskap samt erfaringer og beste praksis, slik at disse kan innlemmes i alle prosjektene våre. Nettverket har et tett samarbeid med nettverkene for BIM-teknologi [lenke] og aktørinvolvering [lenke], ettersom de også er en viktig del av det å utvikle bærekraftig arkitektur.

Spesialister på bærekraftig sertifisering
I Danmark har vi et offisielt sertifiseringssystem, DGNB, for bærekraftige bygg og byområder. Derfor har vi i Arkitema Architects lært opp et team av DGNB-konsulenter, som kan gi råd om forhold som angår bærekraft og DGNB-sertifisering. I tillegg har vi flere sertifiserte passivhusdesignere. 

Arkitema/ELN er medlem av NGBC

undefined