Bærekraft

En ressursbevist og menneskelig utvikling av byer og bygninger er helt avgjørende for en bærekraftig fremtid. Arkitema ønsker å bidra aktivt til å videreutvikle byggebransjen i en mer ansvarlig retning. Vårt team av dedikerte spesialister arbeider derfor målrettet med fokus på ressurseffektivitet, sirkulær økonomi og langtidsholdbar arkitektur i alle prosjektene våre.

Som en del av vårt samfunnsansvar har vi innført retningslinjer for arbeidet med klima og miljø for våre prosjekter og egen drift. Les mer om CSR her.

Vår metode

Strategien for bærekraft avhenger alltid av konteksten. I Arkitema har vi derfor utviklet et dialogverktøy, som underbygger vår holistiske tilnærming til bærekraftig arkitektur. Vi har definert fire fagområder, som skal vektlegges i hvert prosjekt: Bærekraft, Brukervennelighet, Byggbarhet og Estetikk. Verktøyets utforming inviterer samtidig til dialog med byggherren og projektdeltagerne om fokusområder og potensialer i prosjektene.

Rådgivningsytelser
Vi tilbyr spesialisert rådgivning innenfor bærekraft i byggeprosjekter med utgangspunkt i prosjektets kontekst og kundens behov. Videre samarbeider vi med forsknings- og utdannelsesinstitusjoner om utvikling og undervisning. Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Utvikling av bærekraftstrategier og implementering gjennom miljøledelse
  • Miljøsertifiseringer (DGNB, LEED, BREEAM, Active House og Miljöbyggnad)
  • Designstrategier i tidlige faser iht. energi, inneklima, dagslys og livsløpsanalyser
  • Bærekraftige materialevalg - miljørisikoer, helse og LCA relateret til byggevarer
  • Energioptimering ved ombygginger og renoveringer
  • Totaløkonomiske analyser
  • Simulering av dagslysforhold, blending, kontrastforhold og solavskjerming samt inneklimaforhold - sommer og vinter

 

Les mere om våre tjenester, metoder og verktøy i dette heftet ARKITEMA SUSTAINABILITY

 

Arkitema er medlem av NGBC

undefined 

Arkitema Timber
Konstruksjoner i tre har et potensiale til å revolusjonere konstruksjonen, både sosialt, miljømessig og økonomisk. På bakgrunn av dette har Arkitema bygget opp en kompetanseorganisasjon for trebygg i samarbeid med svensk treindustri.

Sammen med Svenskt Trä, som har en sentral rolle i utviklingen av trebygg, har vi utviklet et omfattende utdanningsprogram for opplæring av våre arkitekter og ingeniører. Vi jobber med flere trehusprosjekter, og får dermed en unik kunnskapsutveksling med ledende aktører innen trebygging.

Med Arkitema Timber har vi derfor en unik mulighet til å bidra til moderne trebygg ved å koordinere vår innsats og dele våre erfaringer gjennom hele virksomheten og med våre partnere. Målet er å bidra aktivt til en bærekraftig overgang i byggebransjen og å redusere den negative miljøpåvirkningen gjennom strukturert kompetanseutvikling, utdanning og kunnskapsdeling mellom kontorene.