Bærekraftig distrikt i Hedehusene

Høje-Taastrup kommune og Realdania By har etablert et felles selskap, NærHeden P/S, som skal drive byutviklingsprosjektet NærHeden. Prosjektet skal være et forbilde for fremtidens bærekraftige forstad og en sentral driver for utviklingen av Hedehusene.

Styret i NærHeden peker på at man ved å ta utgangspunkt i Team Arkitemas forslag til fysisk plan har de beste forutsetninger for å jobbe videre frem mot en endelig utviklingsplan som kan virkeliggjøre NærHedens visjon.

Styret mener at Team Arkitemas helhetsgrep med en rekreativ loop, møtesteder og varierte boligklynger er det beste forslaget til en overordnet plan for NærHeden. Disse elementene skal gjøre NærHeden til noe helt annet enn den funksjonelt oppdelte og ofte monotone forstaden slik vi kjenner den i dag, og samtidig utvikle og tenke nytt rundt forstadens kjente kvaliteter, som f.eks. nærhet til natur og skoler samt det sosiale fellesskapet.

Vi foreslår en utviklingsplan som kopler sammen sosiale, tekniske, landskapsmessige og økonomiske løsninger med nye perspektiver på hvordan fremtidens borgere og byggesektoren kan bli delaktig i utviklingen av bydelen. Dermed kan NærHeden bli det stedet i Danmark der man har størst mulighet for å delta i utviklingen av egen by og i fellesskapet i nærmiljøet.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Industrivej 2, 2640 Hedehusene
År: 2014
Omfang: 63,5 ha
Byggherre: NærHeden P/S. Realdania By og Høje Taastrup Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design, Karres en Brands
Ingeniør: Orbicon
Team Arkitema: Arkitema Architects, Karres en Brands, Orbicon, Social Action, Open Air Neighbourhood, Everyday, Via Trafik, Smith Innovation samt konsulenterne Klas Tham, Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen.