Energinøytral boligblokk i Søborg

Helt energinøytral boligblokkbygging

BOLIG+ Søborg er Danmarks første helt energinøytrale boligblokk og består av 10 leiligheter fordelt på 1040 m2. Blokkene stod innflytningsklare våren 2016 og er dermed et konkret bevis på at det er mulig å bygge energiriktige boliger innenfor et vanlig byggebudsjett.  

Arkitema Architects har hatt som oppgave å forene ambisjonene om energinøytralitet, inneklima, fleksibilitet, arkitektonisk kvalitet samt brukervennlige, intelligente systemer. Oppgaven er løst i tett samarbeid med ingeniør, byggherre og prosjektets øvrige aktører for å oppnå den optimale balansen mellom de ofte motstridende ambisjonene. 

Bygningen har et lavt energiforbruk, som oppfyller kravene for BR20, og ved samtidig å produsere elektrisitet via eget solcelleanlegg oppnår BOLIG+ et nøytralt energiregnskap. Det lavere energiforbruket er blant annet mulig ved å ha en høy tetthet i bygningens klimaskjerm, ved bruk av behovsstyrt ventilasjon og ved å gjenvinne varme fra vannforbruk. 

Solcelleanlegget er utviklet som en integrert del av prosjektets arkitektoniske konsept. Det er plassert solcellepaneler på taket, fasaden og leilighetenes sydvestvendte balkonger for å kunne produsere mer elektrisitet enn bygningen og dens beboere forbruker. Overskuddsenergien eksporteres og avregnes mot bygningens import av fjernvarme. Dermed går det samlede energiregnskapet i null, og BOLIG+ kan reelt betegnes som energinøytral.

Prosjektets byggherre er Realdania Byg, og det er forankret i en styregruppe bestående av representanter fra IDA-BYG, Akademisk Arkitektforening, Energistyrelsen, Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, Elsparefonden, Ingeniørforeningen og Det Økologiske Råd. MOE Rådgivende Ingeniører har vært ingeniører på prosjektet. 

Les mer om BOLIG+ her

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adresse: Søborg Hovedgade, Danmark
Omfang: 1.400 m², 10 boliger
Byggherre: Realdania Byg
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: MOE
Priser: 1. premie i åpen internasjonal arkitekturkonkurranse (2009)
Bilder: Kira Ursem