Trebygg: Sønder Otting Skole

Arkitema har vunnet konkurransen for Sønder Otting Skole i Haderslev Kommune. Skolen har kapasitet til 500 barn fra 0. til 6. trinn og skal gi gode rammer for kreativ og nytenkende læring.

Haderslev kommune ønsker et åpent og kreativt læringsmiljø, og Arkitema har løst oppgaven ved å tilrettelegge utviklingen av de fysiske rammene som et spill. I nærmeste fremtid skal kommunen og arkitektene derfor i fellesskap skape skolens rammer på et spillebrett med romskapende designelementer som ”spillebrikker”. Slik designes skolens rammer spesifikt til de barna som skal leke og lære i lokalene.

Skolen deles inn i universer med klynger per trinn og vil derfor få forskjellige lokaler som både kan romme store og små elevgrupper. Videre får skolen egen SFO, multisal, skoletorg med matordning og spennende utearealer, som oppfordrer til bevegelse og læring i det fri.

Både sosialt, økonomisk og miljømessig skårer prosjektet høyt på bærekraft. Skolen oppføres i tre, og dermed blir Sønder Otting Skole en av de første treskolene i Danmark. Sammen med flere andre tiltak gjør dette at skolen vil få et svært lavt CO2-fotavtrykk. 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Sønder Otting, Haderslev Kommune
År: 2017-2020
Omfang: 5.800 m²
Byggherre: Haderslev Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Sloth Møller
Priser: 1. premie i prosjektkonkurranse