BIM

I Arkitema Architects er vi svært opptatte av å trekke inn ny teknologi i arkitekturutviklingen for å øke verdien ytterligere for oppdragsgivere, samarbeidspartnere og ikke minst oss selv. Produksjonen vår er derfor basert på en av de nyeste teknologiene innenfor arkitektur: Building Information Modeling, også kalt BIM.

Hva er BIM?
Kort fortalt er BIM en intelligent, 3D-modellbasert teknologi som brukes til planlegging, design og utforming av bygninger.  Bruken av 3D-modeller gir nye muligheter for kommunikasjon og prosesser som gir økt kvalitet og effektivitet når vi i samarbeid med prosjektets øvrige aktører designer, tegner og oppfører et bygg. 

Skaper verdi fra idé til gjennomføring
BIM fungerer blant annet som et intelligent designprogram som skaper verdi i idé- og designfasen ved å foreta designanalyser og regne inn designparametre som energi, struktur, romlig organisering, arealer, flyt, økonomi, byggbarhet, drift og vedlikehold.

Samtidig er BIM et effektivt kommunikasjons- og prosessverktøy. Internt er det særlig gunstig for koordinering av løsninger og informasjon samt for feilretting. Eksternt kan byggherrer, brukere, rådgivere, entreprenører og leverandører helt fra starten bli involvert i og informert om prosjektet via de detaljerte 3D-modellene. Det gir et langt bedre beslutningsgrunnlag for alle aktører.

I gjennomføringsfasen gir BIM entreprenøren muligheten til å planlegge bygget med full oversikt over materialmengder, tid, byggeprosesser og logistikk. Denne informasjonen kan senere benyttes av byggelederne på byggeplassen til å planlegge og avvikle byggingen. Etter oppføringen kan 3D-modellen brukes som et effektivt vedlikeholds- og driftsverktøy.

BIM i alle prosjekter
Vi mener at BIM er avgjørende for å kunne opprettholde og øke kvaliteten og kapasiteten i en stadig mer komplisert bransje. Teknologien er i dag fullt integrert i prosessene våre, og vi bruker BIM i alle prosjekter. Våre erfaringer med BIM er mangslungne – fra kompliserte helsebygg og store undervisnings- og forskningsbygg til boligprosjekter.