Projektledelse

I Arkitema Architects har vi fokus på helheten, og vi jobber mye med brukerinvolvering for å sikre løsninger av høyeste kvalitet på alle prosjektene våre. Dette krever en fast styring av prosjektets ulike faglige aspekter, faser og aktører. Derfor er prosjektledelse ryggraden i alt vi gjør.

Prosesser med fokus på kvalitet og verdiskapning
Center for Ledelse i Byggeriet har plassert Arkitema Architects på listen over de tre danske arkitektvirksomhetene med best omdømme blant oppdragsgivere når det kommer til prosessorientert arbeid. Dette skyldes i stor grad den høye kvaliteten på prosjektledelsen i Arkitema.

For oss er prosjektledelse et styringsverktøy som skal sikre et jevnt høyt kvalitetsnivå på prosjektet – og vi bruker et system som overholder kravene i den internasjonale standarden DS/EN ISO 9001:2008. I begynnelsen av hvert prosjekt utarbeider vi en kvalitetsplan sammen med oppdragsgiver. Denne kvalitetsplanen angir oppdragets krav, ønsker og behov. Deretter er det prosjektlederen som trekker i trådene og har ansvaret for å følge kvalitetsplanen for hver del av prosjektet, der ansvaret for hver enkelt aktivitet er fastlagt. Helt konkret handler det om å få inn riktig kompetanse på riktig tidspunkt og trekke inn relevante aktører når det er gunstigst for prosjektet. På den måten tilfører vi størst mulig verdi for alle aktører og for prosjektet som helhet.

Prosesstyring og løpende kvalitetssikring
Etter planleggingsfasen har prosjektlederen ansvaret for effektiv styring av oppdraget når det gjelder å overholde tidsplaner, budsjett mv. Prosjektlederen sikrer at vi oppnår avtalt kvalitet ved hjelp av verktøy og metoder som interessentanalyse, prosjektanalyse, risikoanalyse, tidsstyring, økonomistyring, dokumentstyring samt prosjektkontroll og granskning. Dette gjør oss i stand til å korrigere løpende, slik at vi kan skape den optimale løsningen for både oppdragsgiver, bruker og lokalsamfunn.

Samtidig sikrer en god prosjektledelse at vi holder arbeidstid og omkostninger nede for både oss selv og kundene, og at vi generelt får gjennomført en effektiv og verdiskapende prosess som resulterer i et bygg av høy funksjonell og estetisk kvalitet som lever opp til kundens forventninger.