Arkitektur som gör skillnad för människor

Arkitema Architects arbetar för att skapa de bästa arkitektoniska ramarna för människor. Vi lever oss in i platsen, tar hänsyn till samhällets behov och är alltid i dialog med beställaren, användaren och våra samarbetspartners. I denna process kombinerar vi byggbarhet, användbarhet, hållbarhet och estetik till en arkitektur som gör skillnad för människor. Vi kallar det People in Architecture.

Vi arbetar i alla skalor inom arkitekturen, men vi har specialiserat vår kunskap och kompetens inom sex segment: Learning, Living, Health, Working, Culture och Urban. Tillsammans bildar de grunden för den moderna skandinaviska staden. Här tillbringar människor större delen av sin tid. Vare sig det är hemma i bostaden, på jobbet, ute på stan, i parken, i skolan eller vid sjukhusbesöket. Det är här människor lever.

Våra sex segment drar nytta av expertisen från Arkitema Consulting. Här bidrar specialister inom brukarmedverkan, hållbarhet, BIM och byggledning till en helhetsinriktad och framtidssäkrad utveckling av vår arkitektur.