Arkitema Living

Den skandinaviska idén om det goda livet hänger oskiljbart ihop med bostaden som en vacker, funktionell och trygg plats. Här kan man både vara sig själv och vara tillsammans. Bostaden utgör ramarna för vardagen – från det praktiska till det nära. 

En energieffektiv bostad som fungerar i vardagen
Oavsett om vi ritar och designar en enskild bostad eller ett större bostadsprojekt, är det alltid de boende och deras unika behov som vi har fokus på. Är det ensamstående, barnfamiljer, äldre eller människor med särskilda behov som ska bo där? Varje liten detalj ska vara genomtänkt och meningsfull med avseende på de framtida invånarnas vardag. Vi fokuserar på att rummen är väldisponerade i fråga om inredning och användning. Vi ser till att bostaden är optimalt designad när det gäller inomhusklimat, utsikt, solljus. Inte minst är vi angelägna om att dagsljuset ska nå in överallt i bostaden. Vi ser också bostaden i ett större sammanhang, så att arkitekturen och utomhusområdena blir en integrerad och vacker del av det omkringliggande närområdet och samhället. Med allt detta i åtanke skapar vi en energieffektiv och framtidsanpassad bostad med utgångspunkt från de unika användarnas behov.

Skandinavisk estetik och känsla
Den genomtänkta funktionaliteten går hand i hand med estetiken i Arkitema Architects bostäder, som präglas av en skandinavisk stil med fokus på stora, ljusa ytor och enkla, vackra och funktionella lösningar. Den nordiska känslan kommer till uttryck i vår användning av naturliga material, liksom i färgerna, ytskikten och de miljövänliga elementen, vilket alltsammans bidrar till att skapa en bostad som är hållbar även i framtiden och som ger ett lågt CO2-avtryck.

Vi ritar i samarbete med beställare och boende
Vår främsta uppgift är att rita för dem som ska använda våra hus, men våra ritningar är också till för dem som ska uppföra våra bostäder. Det är därför viktigt att involvera alla aktörer i processen – oavsett om det handlar om en bostad för en enskild familj eller om ett större projekt, där beställare och kommun också har intressen och önskemål. Då kan vi få en genomgående förståelse för allas önskningar och behov – och vi lägger därmed grunden till en unik bostadsbyggnation, där funktion och estetik tillsammans ger en synergieffekt.

Vi har alltid ett helhetsorienterat arbetssätt, och tillsammans med vår landskapsavdelning Arkitema Urban skapar vi de bästa förutsättningarna för både den inre och den yttre miljön.

Läs mer om Arkitema Urban.