ALMENE BOSTÄDER I HASSELAGER

75 vackra radhus i en och två våningar byggda i superisolerande Connovate-element som ingår i en nyutvecklat byggsystem i höghållfast betong, som utvecklats i nära samarbete mellan Arkitema Concept Design, Ambercon och Contec. Elementen ger ett U-värde på de yttre väggarna på mindre än 0,087 Wm2K, med en väggtjocklek på endast 360 mm. Motsvarande tjocklek på en vägg gjord av konventionella betongelement skulle vara ungefär 700 mm.

Höghållfast betong med en mycket fin och tät materialstruktur, vilket ger elementen ytor med hög estetisk kvalitet och låg fuktupptagning. Därmed säkras en byggnad med en lång livslängd och mycket låga underhållskostnader. Högstyrkebetong kan i vissa fall jämföras med natursten och varieras i ett antal olika texturer och ytstrukturer.

Alla tak är gjorda med integrerade solceller på hela takytan. Solcellsanläggningen är sannolikt Danmarks största i allmänna bostäder, och producerar tillsammans med värmepumpar bebyggelsens energiförbrukning. Hemmen producerar på detta sätt mer energi än de förbrukar i uppvärmning.

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Adress: Kildeagervej 1-149, Hasselager, Aarhus
År: 2011-2013
Omfattning:  7 585 m², 75 bostäder
Byggherre: Brabrand Boligforening
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Esbensen, Sloth Møller