Beat Box

Ett före detta industriområde i södra Roskilde har de senaste åren genomgått en större förändring och blivit stadens kreativa område, Musicon. I området finns i dag museet Ragnarock och 70 andra aktörer som är i full fart med att utveckla stadsdelen. Inom de närmaste 15 åren är målet att de 250 000 m², som tidigare varit betongfabrik, ska hysa 1 000 arbetsplatser och 1 000 bostäder.

Projektet består av en våning i betong med stora glaspartier, vilket bidrar till att knyta byggnaden till platsens historia. Ovanpå denna bas byggs en stålkonstruktion som kommer att fungera som en hylla som håller 48 containrar med ca 30 bostäder på 30, 60 respektive 90 m². Genom de stora stålramarna skapas en viss flexibilitet i de begränsningar som en container har.

Beat box är resultatet av ett och ett halvt års arbete där containerns möjligheter som bostäder har undersökts för att uppfylla både de formella kraven och de framtida boendes krav. Containrarna sammankopplas två och två bredvid varandra med bibehållen utsida så att den råa stilen blir framträdande. Isoleringen görs invändigt och containerparen blir till bostäder på 60 m², fördelat på antingen en stor lägenhet eller två mindre lägenheter på 30 m² vardera.

I varje ända av containrarna kommer fönster, ytterdörrar och även balkonger att släppa in ljus i lägenheterna. Placeringen av de tre punkthusen blir i form av en halvcirkel med fasader ut mot de två centrala gatorna i Musicon, Rabalderstræde och Penselstrøget. På baksidan av husen finns trappuppgångar och en liten plats med grill, cykelparkering och utomhusytor. Allt ska bidra till att skapa en levande miljö runt containrarna.

 

ROLF KJÆR
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 6155 1760

Fakta

Adress: 
År: 2017
Omfattning:
Beställare: Container Living
Arkitekt: Arkitema Architects