BINDESBØLL BYEN

Uppdraget omfattar en ny stadsdel med 110 000 m2 hus fördelat på ca 1 200 nya bostäder i främst 2-3 våningar. Bostäderna är inredda dels i områdets historiska byggnader dels som nybyggnation. Visionen är att skapa en ny stadsdel där platsens befintliga och unika arkitektoniska kvalitéer förstärks. Den nya stadsdelen ska växa upp kring Bindesbølls befintliga byggnader. Samtidigt växer staden upp runt den befintliga parken på ett respektfullt och känsligt sätt som betonar de befintliga landskapskvalitéerna.

Området delas upp i fyra huvudsakliga kvarter där husen har en samlad och distinkt formgivning som är anpassad till den omgivande miljön. Rennässansstaden, Alléstaden, Parkhusen och Skogshusen.

Vi arbetar med samma grundstruktur i bostäderna som dock varierar mellan de olika kvarteren. Här finns olika taklutningar, gavlar och höjder på byggnader samt tegel i gula, grå och rödbruna nyanser. 

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adress: Risskov
År: 2014-
Omfattning: 110 000 m²
Byggherre: KPC Byg
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Övriga: Wicotec Kirkebjerg